ความผันผวนเป็นตัววัดทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนด ในกรณีส่วนใหญ่ ยิ่งมีความผันผวนสูงเท่าใด ความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความผันผวนมักจะวัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์หรือดัชนีตลาดเดียวกัน
คำว่าตราสารอนุพันธ์หมายถึงประเภทของสัญญาทางการเงินที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง กลุ่มของสินทรัพย์ หรือเกณฑ์มาตรฐาน ตราสารอนุพันธ์ถูกกำหนดขึ้นระหว่างสองฝ่ายขึ้นไปที่สามารถซื้อขายในการแลกเปลี่ยนหรือผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) สัญญาเหล่านี้สามารถใช้เพื่อซื้อขายสินทรัพย์จำนวนเท่าใดก็ได้และรับความเสี่ยงได้เอง ราคาตราสารอนุพันธ์มาจากความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง หลักทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มักใช้เพื่อเข้าถึงตลาดบางแห่งและอาจมีการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง สามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยง หรือรับความเสี่ยงโดยคาดหวังผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ (การเก็งกำไร) ตราสารอนุพันธ์สามารถย้ายความเสี่ยง (และผลตอบแทนที่ตามมา) จากผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงไปยังผู้แสวงหาความเสี่ยงได้
Carry Trade เป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำๆ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ หรือ ตราสาร ที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้น กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศเพื่อทำกำไร
'Pip' ย่อมาจาก 'Point in Percentage' โดยเราจะวัดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่าง เงิน สองสกุลเงิน เช่น EUR/USD เป็นต้น Pips เป็นหน่วยวัดที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน หนึ่ง pip เท่ากับ 0.0001 ของการเคลื่อนไหวในราคาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD เคลื่อนไหวจาก 1.0426 เป็น 1.0427 นั่นคือการเคลื่อนไหว 1 pip ในการเทรดฟอเร็กซ์, CFD จะใช้ pip ในการคำนวณกำไรและขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.0426 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.0427 คุณได้กำไร 1 pip ในทางกลับกัน หากราคาตกลงไปที่ 1.0425 แสดงว่าคุณขาดทุน 1 pip
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันทั่วโลกมากกว่า 6.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของตลาดฟอเร็กซ์คือไม่มีตลาดกลางหรือการแลกเปลี่ยนในสถานที่ศูนย์กลาง เนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้เรียกว่าตลาดผ่านเคาน์เตอร์ (OTC)

บทความเพิ่มเติม