ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ดัชนีราคาหุ้นเป็นคำในแวดวงการลงทุนที่ได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ หลายท่านคงมีคำถามว่าเพราะเหตุใดนักลงทุนจึงมักให้ความสนใจกับดัชนีหุ้น ทั้งดัชนีหุ้นหลักระดับประเทศและดัชนีหุ้นโลก ประโยชน์ของดัชนีราคาหลักทรัพย์คือดัชนีหุ้นสามารถชี้วัดผลการดำเนินการของตลาดได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม บทความนี้จะอธิบายข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีราคาหุ้นและเจาะลึกกลยุทธ์การซื้อขายดัชนีและไทม์เฟรมพร้อมทั้งแนะนำว่าแพลตฟอร์มใดดีที่สุดสำหรับการการเทรดดัชนี CFD

ดัชนีหุ้นคืออะไร

ดัชนีหรือ Index คือวิธีการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มสินทรัพย์ด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปแล้วดัชนีจะวัดประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคส่วนเดียวกันของตลาด เช่นดัชนีของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ดัชนีหุ้นหรือ stock market index แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรู้สึกภาพรวมของตลาดและเศรษฐกิจ ดัชนีหุ้นหลักรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะสร้างภาพที่ช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาในอดีตเพื่อคำนวณประสิทธิภาพของตลาด ดัชนีหุ้นโลกบางตัวมุ่งเน้นไปที่กลุ่มย่อยที่เล็กกว่าของตลาด ตัวอย่างเช่น ดัชนีราคาหุ้น Nasdaq ที่เน้นการติดตามสถานการณ์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด

ดัชนีหุ้นยังมีขนาดแตกต่างกันไป โดยบางตัวติดตามหุ้นเพียงไม่กี่ตัว และบางตัวก็ติดตามหุ้นหลายพันตัว แต่ละดัชนีมีจุดประสงค์เฉพาะเนื่องจากนักลงทุนต่างให้ความสนใจในภาคส่วนที่แตกต่างกัน

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ดัชนีหุ้นคำนวณอย่างไร

การรู้วิธีคำนวณดัชนีสามารถช่วยคุณปรับปรุงการซื้อขายของคุณได้ มีหลายปัจจัยที่ใช้และพิจารณาเมื่อคำนวณดัชนี

โดยทั่วไปมี 2 วิธีที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของดัชนีหุ้น 

 • วิธีทางตรง (direct methods) มีดังนี้

สมมติว่าดัชนีหุ้นอาจประกอบด้วยหุ้นตัว 10 ตัว จาก 10 บริษัท วิธีคิดดัชนีราคาหุ้น คือบวกราคาเข้าด้วยกันได้ เช่น ราคาหุ้นที่ 1 + ราคาหุ้นที่ 2 + … ราคาหุ้นที่ 10= ราคาดัชนีหุ้น) นี่คือวิธีการคำนวณราคาดัชนีหุ้นโดยตรง

 • ทางอ้อม (indirect methods)

โดยทั่วไปวิธีการคำนวณราคาดัชนีหุ้นโดยอ้อมเป็นที่นิยมมากกว่า ในกรณีนี้ ราคาของหุ้นอ้างอิง 10 ตัวจะถูกเฉลี่ย ผลลัพธ์จะคูณด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของหุ้นอ้างอิงแต่ละตัว (เช่น มูลค่าการซื้อขายหุ้นแต่ละตัว) จากนั้นนำมารวมกันเพื่อสร้างมูลค่าการซื้อขายตามราคาถ่วงน้ำหนักของดัชนีหุ้น ในกรณีนี้ ดัชนีมีน้ำหนักตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยดัชนีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจะถูกถ่วงน้ำหนักโดยความจุของตลาดและปรับแบบลอยตัวเพื่อแก้ไขหุ้นที่ถือโดยบริษัท   

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ตัวอย่างการการคำนวณสัดส่วนของมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าตลาดโดยรวมขององค์ประกอบดัชนีจะให้เห็นน้ำหนักของบริษัทในดัชนีนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น  3 บริษัทต่อไปนี้

 • บริษัท Apple: จำนวนหุ้นคงเหลือ 100,000 หุ้น ราคาปัจจุบันต่อหุ้นเท่ากับ 45 บาท
 • บริษัท Banana: จำนวนหุ้น 300,000 หุ้น ราคาปัจจุบันต่อหุ้นเท่ากับ 125 บาท
 • บริษัท Cat: หุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ราคาปัจจุบันต่อหุ้นเท่ากับ 6 บาท

มูลค่าตลาดรวมของแต่ละบริษัทจะถูกคำนวณดังนี้:

มูลค่าตลาดของบริษัท Apple = (100,000 x 45) = 450,000 บาท

มูลค่าตลาดของบริษัท Banana = (300,000 x 125) = 37,500,000 บาท

มูลค่าตลาดของบริษัท Cat = (500,000 x 6) = 3,000,000 บาท

มูลค่าตลาดทั้งหมดขององค์ประกอบดัชนีเท่ากับ 40.9 ล้านบาทโดยมีน้ำหนักดังต่อไปนี้สำหรับแต่ละบริษัท:

บริษัท Apple มีน้ำหนัก 1.1% (450,000 / 40.9  ล้าน)

บริษัท Banana มีน้ำหนัก 90.1% (37,500,000 / 40.9 ล้าน)

บริษัท Cat มีน้ำหนัก 7.3% (3,000,000 / 40.9 ล้าน)

หุ้นบริษัท Banana มีสัดส่วนมากที่สุดในดัชนีตัวอย่าง ตามด้วยหุ้น Cat และหุ้น Apple  

10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

 • Dow Jones

ดัชนีราคาหุ้นเป็นดัชนีหุ้นที่ติดตามบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งของสหรัฐฯ สร้างขึ้นในปี 1896 เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่เก่าแก่ที่สุด และประสิทธิภาพได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ไม่ได้รวมเฉพาะหุ้นอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหุ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ยกเว้นในหมวดสาธารณูปโภคและการขนส่ง

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • S&P 500 หรือที่เรียกว่า Standard & Poor’s 500

เป็นดัชนีราคาหุ้นของบริษัท S&P Dow Jones Indices เป็นดัชนีหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา และโดยทั่วไปถือเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นสหรัฐฯ ที่ดีที่สุด เหตุการณสำคัญที่ดัชนีหุ้น S&P 500 ทำให้นักลงทุนเห็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละแนวโน้มขาลงที่สำคัญของดัชนี ที่ชัดเจนดังนี้ Tech Boom ในปี 2000 และ วิกฤตการเงินโลกในปี 2008

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • Nasdaq

เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่ประกอบด้วยหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq จะรวมอยู่ในดัชนี นักลงทุนหลายคนรู้จัก Nasdaq ว่าเป็นดัชนีหุ้นที่เน้นเทคโนโลยี ในดัชนีนี้มีหุ้นทั้งหมด 3,417 หุ้นที่ออกโดย 3,365 บริษัทในดัชนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 ( บางบริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท) เนื่องจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ทำให้ หุ้น 10 อันดับแรกในดัชนี Nasdaq คิดเป็นประมาณ 47% ของประสิทธิภาพของดัชนี

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • Russell 2000 หรือ Small Cap 2000

หนึ่งในดัชนีติดตามบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Russell 2000 ซึ่งได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ บางครั้งนักลงทุนจะเรียกว่า ” Small Cap 2000″  โดยเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับดัชนีหุ้นยอดนิยมส่วนใหญ่ซึ่งหมายความว่า บริษัท 2,000 แห่งที่สร้างดัชนีไม่ได้มีส่วนร่วมในประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทขนาดใหญ่มีผลกระทบมากกว่าบริษัทขนาดเล็กตามสัดส่วน

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • DAX หรือที่เรียกว่าดัชนี GER40

เป็นดัชนีหุ้นที่เป็นตัวแทนของบริษัทเยอรมันที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด 40 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ราคาที่ใช้ในการคำนวณดัชนี DAX มาจาก Xetra ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการแบบลอยตัวอิสระใช้ในการคำนวณน้ำหนักของดัชนีพร้อมกับการวัดปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • ดัชนีนิกเคอิ Nikkei 225

เป็นดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ 225 แห่งของญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ดัชนีนิกเคอิถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของตลาดหุ้นญี่ปุ่นและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจญี่ปุ่น

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • Hang Seng Index หรือ HSI

HSI เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 60 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEx) HKEx เป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 38 ล้านล้านดอลลาร์ ณ ปี 2022

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • FTSE 100

เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 บริษัท โดยชื่อ FTSE 100 เป็นตัวย่อของ Financial Times และ LSE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ดั้งเดิมแห่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ดัชนีนี้มีชื่อเล่นคือ Footsie

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • CAC 40

เป็นดัชนีหุ้นฝรั่งเศสที่ติดตามหุ้นฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุด 40 ตัวตามมูลค่าตลาดของ Euronext Paris CAC 40 เริ่มต้นด้วยมูลค่าฐาน 1,000 ในเดือนธันวาคม ปี 1987

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม
 • ดัชนี EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 แสดงถึงประสิทธิภาพของ 50 ที่ใหญ่ที่สุด บริษัทในกลุ่ม supersector 20 แห่งในแง่ของมูลค่าตลาดแบบลอยตัว (free-float market cap) ในประเทศสหภาพยุโรป ดัชนีมีจำนวนองค์ประกอบที่แน่นอนและเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลดัชนีบลูชิป STOXX ดัชนีจับประมาณ 60% ของ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบลอยตัวของ EURO STOXX

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ประโยชน์ของดัชนีราคาหลักทรัพย์

 1. ผลลัพธ์รายวันของดัชนีหุ้นหลักอาจเป็นตัวเลขที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญมากที่สุดในโลกแห่งการลงทุนและนักลงทุนจำนวนมากและกองทุนต่างๆ ใช้ดัชนีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ นักลงทุนยังสามารถใช้ประสิทธิภาพและค่ามาตรฐานเพื่อติดตามการลงทุนตามกลุ่ม นักลงทุนบางรายอาจกระจายพอร์ตการลงทุนตามผลตอบแทนหรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากบางกลุ่ม นอกจากนี้ ดัชนีเฉพาะอาจทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกองทุนรวมหรือพอร์ตโฟลิโอ
 2. ดัชนีหุ้นหลักใช้สำหรับการลงทุนแบบยั่งยืน ครั้งหนึ่งนักลงทุนชื่อดัง ปู่ Warren Buffet เคยกล่าวไว้ว่า “กองทุนดัชนีที่มีต้นทุนต่ำเป็นการลงทุนในตราสารทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่” และเหตุผลคือการลงทุนในดัชนีมีต้นทุนต่ำ เนื่องจากกองทุนดัชนีใช้วิธีการแบบพาสซีฟในการติดตามดัชนี จึงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนที่มีการจัดการโดยผู้จัดการ และผู้ลงทุนต้องการความรู้ทางการเงินเพียงเล็กน้อย
 3. ดัชนีราคาหุ้นยังให้ภาพรวมที่เรียบง่ายของภาคตลาดขนาดใหญ่แก่นักลงทุน โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบทุกสินทรัพย์ในดัชนีนั้น ช่วยให้นักลงทุนทั่วไปประหยัดเวลาที่จะศึกษาราคาหุ้นที่แตกต่างกันหลายร้อยตัวเพื่อทำความเข้าใจเทรนที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทเฉพาะอุตสาหกรรม ดัชนีราคาหุ้นสามารถแสดงแนวโน้มเฉลี่ยนี้ได้ง่ายๆ

การเทรดดัชนี CFD

การเทรด CFD ดัชนีหุ้นเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกในการซื้อขายตลาดหุ้นโดยรวม หลักการเทรด CFD คือเทรดเดอร์สามารถซื้อขายดัชนีหุ้นได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นในดัชนี คุณสามารถเริ่มการเทรด CFD ดัชนีหุ้น กับ CM Trade ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีกับ CM Trade สำหรับการซื้อขายดัชนีของคุณ

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ขั้นตอนที่ 2: เลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก และวิธีการฝากเงินที่คุณสะดวก

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ขั้นตอนที่ 3: เลือกระหว่างดัชนีเงินสดหรือดัชนีฟิวเจอร์ส ดัชนีเงินสดช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลงทุนในมูลค่าเงินสดปัจจุบันของดัชนีหุ้นอ้างอิง ด้วยสเปรดที่ต่ำ เลเวอเรจที่น่าดึงดูด และไม่มีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีฟิวเจอร์ส ดัชนีเงินสดไม่มีวันหมดอายุและสามารถใช้ได้ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

ขั้นตอนที่ 4: เลือกดัชนีหุ้นที่คุณต้องการซื้อขาย

ดัชนีหุ้นคืออะไร? 10 ดัชนีหุ้นที่ยอดนิยม

ขั้นตอนที่ 5: เลือก Long หรือ short ดัชนี โดยใช้อินดิเคเตอร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์

 • การเปิดสถานะ Long หรือซื้อหมายความว่าคุณคาดว่าราคาจะสูงขึ้น
 • การเปิดสถานะ Short หรือขายหมายความว่าคุณกำลังขายเพราะคุณคาดว่าราคาจะลดลง

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบสถานะการซื้อขายของคุณบนแอพ CM Trade ด้วย CFD กำไรหรือขาดทุนของคุณจะถูกกำหนดโดยความแม่นยำของการคาดการณ์ทิศทางของตลาด          

เรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายดัชนีและไทม์เฟรม

 • Swing Trading นักเทรดแบบสวิงมักจะเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งหลังจากการปรับฐานหรือการรวมฐาน และก่อนที่มันจะพร้อมที่จะพุ่งขึ้นอีกครั้ง พวกเขาจะขายหลังจากได้กำไรจำนวนหนึ่ง และทำซ้ำเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไร นักเทรดใช้สองสามวันถึงสัปดาห์หรือเป็นเดือนในบางครั้ง ส่วนใหญ่ไม่กี่วัน ใช้กราฟรายวันหรือรายเดือน
 • Scalping Trading มักจะติดตามกราฟช่วงเวลาสั้นๆ เช่น กราฟหนึ่งนาทีหรือกราฟห้านาที นักเทรดหรือ Scalpers อาจใช้กราฟเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและช่วยในการซื้อขายบางอย่าง ไม่กี่วินาทีถึงนาที ไม่เปิดตำแหน่งข้ามคืน
 • Day Trading การซื้อขายระหว่างวันเหมาะกับผนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นและทำงานให้เสร็จภายในวันเดียวกัน

ประโยชน์ของการทำความรู้จักดัชนีต่าง ๆ

ดัชนีหุ้นเป็นวิธีที่แสนง่ายดายในการติดตามสถานะโดยรวมของตลาด ถือว่าเป็นตัวเลขทางสถิติเพียงตัวเดียว มันเป็นเรื่องง่ายที่จะวัดสถานะปัจจุบันของตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลย้อนหลังของการเคลื่อนไหวของดัชนีและราคาสามารถช่วยให้คำแนะนำแก่นักลงทุนว่าตลาดมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้น

 1. ใช้ดัชนีตลาดเพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนและติดตามตลาดการเงิน ดัชนีถูกรวมเข้ากับธุรกิจการจัดการการลงทุนอย่างลึกซึ้ง
 2. ใช้ดัชนีวัดประสิทธิภาพการลงทุน ช่วยในการประเมินผลงานระยะยาว
 3. ดัชนีเป็นตัวช่วยในชี้วัดสถานะของตลาดอย่างรวดเร็ว ดัชนีช่วยให้นักลงทุนวสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทำไมต้องเทรดดัชนีตลาดหุ้น

 1. คุณสามารถใช้มุมมองรวมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากหุ้น
 2. คุณสามารถซื้อขายได้ทั้งสองวิธี Long หรือ short
 3. คุณสามารถซื้อขายดัชนีฟิวเจอร์สด้วยมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าได้
 4. คุณสามารถซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องวางเงินมัดจำเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย ที่เรียกว่ามาร์จิ้นเพื่อเปิดสถานะที่ทำให้คุณมีโอกาสในตลาดมากขึ้น

เเนะนำแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อเทรดดัชนี

CM Trade คือโบรกเกอร์ออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยม เพราะค่าธรรมเนียม CFD ดัชนีราคาหุ้น และรับรองการถอนเงินได้ทันที โดยที่ไม่มีค่าคอมมิชชัน ประสบการณ์การเปิดบัญชีที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนทางอีเมลและการแชทในภาษาไทยที่ยอดเยี่ยม

 • สเปรดแน่น
 • ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
 • การดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็ว
 • มาตรฐานความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูง
 • บทความและเครื่องมือทางการศึกษา
 • รายการข่าวปัจจุบัน

สรุป

ดัชนีราคาหุ้นเป็นการแสดงอย่างกว้างๆ ว่าตลาดมีการดำเนินการอย่างไร ดัชนีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพของกลุ่มตลาด นักลงทุนยังสามารถใช้ดัชนีเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอหรือดัชนีแบบพาสซีฟ

Suksai Saengchan
Suksai Saengchan
ภูมิหลังของ Suksai Saengchan เป็นมืออาชีพด้านการเงิน มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการเงิน 15 ปี และประสบการณ์ด้านการเขียน 8 ปี
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความเพิ่มเติม
- Advertisment -