การออมหุ้นคืออะไร? ทำความเข้าใจการออมหุ้น โดยทั่วไป ผู้เข้าร่วมการออมหุ้นคือการจัดสรรรายได้บางส่วนประมาณ 10% เพื่อซื้อหุ้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือหุ้นที่ตัวเองสนใจ โดยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่เราเอาเงินออกส่งไปยังบัญชีเดือนละเท่าๆกัน แล้วเราก็คัดสรรหุ้นที่เราสนใจหรือคิดว่ามีแนวโน้มเติบโตในอนาคตมา 3-10 ตัว หลังจากนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก็จะเอาเงินที่เราฝากไว้ในบัญชีไปเฉลี่ยซื้อหุ้นที่เราเลือกไว้ โดยข้อดีของการออมหุ้นแบบนี้คือเป็นการกระจายความเสี่ยงและยังสามารถเลือกหุ้นได้ด้วยตนเองอีกด้วย
จีดีพีหรือ GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP คือหน่วยวัดที่พยายามจับเอาผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศมาแปลงเป็นตัวเลขเพื่อวัดค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยประเทศที่มีจีดีพีสูงกว่าจะมีสินค้าและบริการจำนวนมากที่สร้างขึ้นภายในประเทศและโดยทั่วไปจะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ พลเมืองและผู้นำทางการเมืองจำนวนมากมองว่าการเติบโตของ GDP เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จระดับชาติที่สำคัญ GDP และการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นควบคู่กันอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนจึงมีข้อโต้แย้งว่า GDP ไม่ควรใช้เป็นตัวแทนความสำเร็จทางเศรษฐกิจโดยรวม เพราะGDP คือค่าการวัดเฉพาะด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่รวมความสำเร็จด้านอื่นใดของสังคมในประเทศนั้นเลย
ดัชนีราคาหุ้น หรือ SET50 Index คือ ดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น 50 ตัวที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดซึ่ง SET50 สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีที่เดียวในปัจจุบันและในบทความนี้จะพูดถึงวิธีการลงทุนใน SET50 อีกด้วยสำหรับท่านใดที่กำลังลังเลหรือกำลังมองหาหุ้นตัวที่ใช่อยู่และยังคิดว่า SET50 เหมาะกับพอร์ตของทุกท่านอยู่ใหม ในบทความนี้เรามีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน

บทความเพิ่มเติม