GDP คืออะไร? GDP ประเทศไทย 2565 ล่าสุด

เรื่องของจีดีพีหรือ GDP คือเรื่องเศรษฐกิจมวลรวมที่นักลงทุนทุกท่านควรทำความเข้าใจเบื้องต้น เพราะอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สามารถใช้ประกอบแนวทางการลงทุนให้คุณได้ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักว่าGDP คืออะไร ข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ของ GDP กับการลงทุน รวมถึงสถานการณ์ GDP ประเทศไทยหรือมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศในปี 2565

GDP คือ อะไร?

จีดีพีหรือ GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP คือหน่วยวัดที่พยายามจับเอาผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศมาแปลงเป็นตัวเลขเพื่อวัดค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยประเทศที่มีจีดีพีสูงกว่าจะมีสินค้าและบริการจำนวนมากที่สร้างขึ้นภายในประเทศและโดยทั่วไปจะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ พลเมืองและผู้นำทางการเมืองจำนวนมากมองว่าการเติบโตของ GDP เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จระดับชาติที่สำคัญ

GDP และการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นควบคู่กันอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนจึงมีข้อโต้แย้งว่า GDP ไม่ควรใช้เป็นตัวแทนความสำเร็จทางเศรษฐกิจโดยรวม เพราะGDP คือค่าการวัดเฉพาะด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่รวมความสำเร็จด้านอื่นใดของสังคมในประเทศนั้นเลย

GDP คืออะไร? GDP ประเทศไทย 2565 ล่าสุด

ความสำคัญของค่า GDP

GDP คือค่าที่สำคัญเนื่องจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย มักถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ เรียกได้ว่า GDP คือ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สุขภาพ และขนาดของประเทศ และมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงิน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราส่งผลต่อเงื่อนไขของบริษัท ทางเลือกในการลงทุน และช่วยบ่งชี้ว่าพนักงานจะหางานได้หรือไม่

ที่เห็นได้ชัดคือ GDP คือค่าที่มักถูกอ้างถึงในหนังสือพิมพ์ ข่าวที่เสนอทางโทรทัศน์ และในรายงานของรัฐบาล ธนาคารกลาง และชุมชนธุรกิจ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับสุขภาพของเศรษฐกิจระดับชาติและระดับโลก เพราะเป็นค่าที่มาตรฐานและได้รับการยอมรับทั่วโลก

ที่มาของคำว่า GDP

GDP ย่อมาจาก “Gross Domestic Product” ซึ่งแนวคิดพื้นฐานข้อแรกของ GDP เริ่มถูกกล่าวถึงในปลายศตวรรษที่ 18 ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาและทำให้ GDP คือค่าได้รับการเสนอครั้งแรกในปี 2480 ในรายงานต่อรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ซึ่งคิดและนำเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ ชื่อไซมอน คุซเนตส์ หลังจากนั้นได้มีการนำ GDP มาใช้เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศในการประชุม Bretton Woods ในปี 2487

GDP ด้านรายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ค่าที่ GDP ด้านรายจ่ายจะสะท้อนให้เห็นจำนวนการใช้จ่ายจะรวมมูลค่าของการจับจ่ายใช้สอยของผู้ใช้ขั้นสุดท้าย เช่น การบริโภคอาหาร โทรทัศน์ และบริการทางการแพทย์ของครัวเรือน การลงทุนในเครื่องจักรของบริษัท และการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐและชาวต่างชาติ

ในทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ใช้สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่

  1. ครัวเรือน
  2. ภาคธุรกิจ
  3. รัฐบาล
GDP คืออะไร? GDP ประเทศไทย 2565 ล่าสุด

วิธีการคำนวณ GDP

GDP คือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่มักจะคำนวณโดยหน่วยงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในการคำนวณประเทศส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ มาตรฐานสากลสำหรับการวัด GDP คือสิ่งที่มีอยู่ในระบบบัญชีแห่งชาติ พ.ศ. 2536 ซึ่งรวบรวมโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการยุโรป องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหประชาชาติ และธนาคารโลก

วิธีหนึ่งที่คำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP คือแนวทางการใช้จ่ายคือการเพิ่มรายจ่ายที่ทำโดยผู้ใช้ทั้งสามกลุ่ม

สูตร GDP=C+I+G+(X−M)

โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะแทนค่าต่อไปนี้

  • C คือ ผู้บริโภคใช้จ่ายสินค้าและบริการ รายจ่ายเพื่อการบริโภคของเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  • I คือ นักลงทุนใช้จ่ายสินค้าทุนธุรกิจและการซื้อบ้านโดยครัวเรือน
  • G คือ รัฐบาลใช้จ่ายสินค้าและบริการสาธารณะ
  • X คือ การส่งออกสุทธิ 
  • M คือ การนำเข้าสุทธิ

GDP ประเทศไทย 2565 ล่าสุด

ตามรายงานของ Thailand Economic Monitor การเติบโตของ GDP ประเทศไทย ได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มขึ้นในปี 2565 แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึงส่งผลกระทบต่อGDP ประเทศไทย ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 2.9% ใน พ.ศ. 2565 ช้ากว่าที่คาดไว้ร้อยละ 1 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 แต่การฟื้นตัวจะแข็งแกร่งขึ้นในระยะกลางในขณะที่ความยากจนและการว่างงานคาดว่าจะลดลงในปีที่ผ่านมา รายได้แรงงานลดลง และหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้จ่าย อัตราการว่างงานอย่างเป็นทางการลดลงเหลือ 1.5% ในไตรมาสแรกของปี 2565 จาก 2.0% ในปีก่อนหน้า ความยากจนคาดว่าจะลดลงและดีกว่าก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2565

GDP คืออะไร? GDP ประเทศไทย 2565 ล่าสุด

ใช้ GDP ให้เป็น เห็นกำไรในการลงทุน

รายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจมีความจำเป็นสำหรับนักเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือเหล่านักเทรด Forex เพราะ GDP คือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญเหล่าที่สามารถสร้างความผันผวน และเปิดโอกาสให้การเก็งกำไรมากมาย ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึง GDP ประเทศไทย แต่เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา (GDP) เพราะมีอิทธิพลอย่างมากในโลกการเงิน

รายงาน GDP คือหมวดหมู่ของข่าวสำคัญระดับ 1 ซึ่งหมายความว่ามีผลอย่างมาก เมื่อมีการออกรายงาน ตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวและมีความผันผวนเพิ่มขึ้น หากรายงาน GDP แตกต่างจากที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้

1.ตัวเลข GDP ต่ำกว่าคาดการณ์ นักเทรดมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นการขายออกของสกุลเงินท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ หากตัวเลข GDP ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

2.ตัวเลข GDP ที่สอดคล้องกับคาดการณ์ นักเทรดต้องเปรียบเทียบตัวเลขปัจจุบันกับข้อมูลของไตรมาสหรือปีก่อนหน้าเพื่อให้เข้าใจสถานะทางเศรษฐกิจของสกุลเงินได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของราคาจึงมีแนวโน้มที่จะปะปนกัน เนื่องจากตลาดต้องใช้เวลาในการพิจารณาสถานการณ์และข้อมูลเฉพาะของรายงาน

3.ตัวเลข GDP ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ จะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ อย่างแน่นอนตัวอย่างเช่น อัตรา GDP ของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อเงินดอลลาร์ ซึ่งทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ยิ่งการเติบโตของ GDP แข็งแกร่งเท่าใด มูลค่าของเงินดอลลาร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ค่า GDP เป็นบวกหมายความว่าอะไร? มีผลกระทบอะไรบ้าง?

การเพิ่มขึ้นของ GDP คือสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังไปได้สวย เมื่อ GDP เติบโตอย่างแข็งแกร่ง การจ้างงานก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทจ้างคนงานมากขึ้นสำหรับโรงงานของตน และผู้คนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น นักการเมืองหลายคนมองว่าการเติบโตของ GDP ประเทศไทยที่มากขึ้นย่อมดีกว่าเสมอ

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในอุดมคติอยู่ระหว่าง 2% ถึง 3% ซึ่งจะเป็นช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในภาวะที่สมดุลในเศรษฐกิจที่ดี

ทั้งนี้หากGDP ประเทศไทย สูงมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะสภาวะฟองสบู่สินทรัพย์อาจก่อตัวขึ้นได้หากการเติบโตของ GDP เริ่มพุ่งขึ้นเหนือ 4% เป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับวิกฤติต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2539 ถึง 2542 เศรษฐกิจเริ่มร้อนรนเกินไปเมื่อมีการเติบโตที่รวดเร็วแบบผิดปกติ เศรษฐกิจที่พลุ่งพล่านเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และรัฐบาลได้

สินค้าจะเกิดการราคาทุกอย่างตั้งแต่กระดาษเช็ดมือไปจนถึงหุ้นขึ้น เศรษฐกิจเริ่มหดตัวอย่างรวดเร็ว ภาวะถดถอยมีโอกาสเกิดขึ้นเว้นแต่รัฐบาลจะมีการมาตรการบางอย่างเพื่อให้ทุกอย่างกลับสู่อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

GDP คืออะไร? GDP ประเทศไทย 2565 ล่าสุด

ค่า GDP เป็นลบหมายความว่าอะไร? มีผลกระทบอะไรบ้าง?

เมื่อ GDP หดตัวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก การจ้างงานมักจะลดลง ในบางกรณี GDP ประเทศไทย อาจเติบโต แต่ไม่เร็วพอที่จะสร้างงานให้เพียงพอสำหรับคนที่กำลังหางาน แต่การเติบโตของ GDP นั้นเคลื่อนที่เป็นวัฏจักรเมื่อเวลาผ่านไป เบางครั้งศรษฐกิจอยู่ในช่วงเวลาที่เฟื่องฟู และบางครั้งอยู่ในช่วงเวลาที่เติบโตช้าหรือแม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจถดถอย

หาก GDP ตกลงมาสองไตรมาสติดต่อกัน นั่นเรียกว่าภาวะถดถอย ซึ่งอาจหมายถึงการหยุดจ่ายค่าจ้างและตกงาน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโควิดทำให้เกิดภาวะถดถอยที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 300 ปี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงาน และบังคับให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

อีกตัวอย่างในช่วงภาวะถดถอยในปี 2551 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา GDP คือเข้าขั้นแย่มาก ปัญหาในครัวเรือนได้แพร่กระจายไปยังนักลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจำนองเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เหลือ โดยมีตัวเลข GDP ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ปี 2551: -1.6%

ไตรมาสที่ 2 ปี 2551: 2.3%

ไตรมาสที่ 3 ปี 2551: -2.1%

ไตรมาสที่ 4 ปี 2551: -8.5%

สรุป

GDP คือตัวเลขวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เหล่านักเทรดฟอเร็กซ์จะคอยติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจ GDP ที่สำคัญของประเทศมหาอำนาจ ใช้เพื่อตัดสินใจในการเปิดตำแหน่งเทรดใหม่หรือใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งการเทรดปัจจุบัน แต่ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลกระทบของรายงาน GDP ต่อสกุลเงินหรือคู่สกุลเงิน ด้วยเหตุนี้เราพอจะคาดหวังได้และใช้ GDP ของประเทศมหาอำนาจและ GDP ประเทศไทย เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

Suksai Saengchan
Suksai Saengchan
ภูมิหลังของ Suksai Saengchan เป็นมืออาชีพด้านการเงิน มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการเงิน 15 ปี และประสบการณ์ด้านการเขียน 8 ปี
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความเพิ่มเติม
- Advertisment -