หน้าแรกอื่นๆICO คืออะไร? ...

ICO คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง ICO กับ IPO 

เหตุการณ์ที่เห็นกันบ่อย ๆ ในตลาดการลงทุนของชาวคริปโทและบริษัทสตาร์ทอัพคริปโทเคอร์เรนซี่คือการระดมทุนหรือ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นวิธีการระดมทุนผ่านการสร้างและการขายโทเค็นดิจิทัลเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาโครงการบทความนี้จะอธิบายอย่างละเอียดว่า ICO คืออะไร  รูปแบบการทำงานของ ICO รวมไปถึงข้อดีและข้อเสียของของ ICO และเปรียบเทียบให้เห็นชัด ๆ ว่าความเเตกต่างของ IPO กับ ICO คืออะไร

cmtrade เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนขนาดเล็ก

ICO คืออะไร

การเสนอขายโทเค็นครั้งแรกหรือ ICO คือกิจกรรมการระดมทุนของอุตสาหกรรม cryptocurrency ที่เทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (IPO) บริษัทชาวคริปโทและสตาร์ทอัพคริปโทที่ต้องการระดมเงินเพื่อสร้างโทเค็น แอป หรือบริการใหม่สามารถเปิดตัว ICO เป็นวิธีการระดมทุนได้

นักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อโทเค็นเพื่อรับโทเค็น cryptocurrency ใหม่ที่ออกโดยบริษัท โทเค็นจากการ ICO นี้ทำหน้าที่เหมือนหน่วยสกุลเงินที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โทเค็นเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากช่วยสนับสนุนโครงการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดหาเงินทุนด้วยโครงสร้างแบบดั้งเดิม

จำนวนโทเค็นดิจิทัลที่ขายระหว่าง ICO และราคาโทเค็นดิจิทัลสามารถคงที่หรือผันแปรได้ ดังต่อไปนี้

 • จำนวนโทเค็นดิจิทัลและราคาคงที่: บริษัทกำหนดทั้งสองอย่างล่วงหน้า เช่น เสนอหนึ่งล้านโทเค็นในราคา 1 ดอลลาร์ต่อโทเค็น
 • จำนวนโทเค็นคงที่และราคาผันแปร: บริษัทขายโทเค็นในจำนวนคงที่และกำหนดราคาตามจำนวนเงินที่ได้รับ การระดมทุนมากขึ้นส่งผลให้ราคาโทเค็นสูงขึ้น หากขายโทเค็นดิจิทัลหนึ่งล้านโทเค็นและระดมทุนได้ 4 ล้านโทเค็น แต่ละโทเค็นจะมีราคา 4 ดอลลาร์
 • จำนวนโทเค็นดิจิทัลผันแปรและราคาคงที่: บริษัทกำหนดราคาคงที่แต่ไม่จำกัดจำนวนโทเค็นดิจิทัลที่จะขาย ตัวอย่างเช่น หากบริษัทขายโทเค็นในราคา 2 ดอลลาร์ต่อโทเค็นจนกว่า ICO จะสิ้นสุดลง

ความสำคัญของ ICO

สตาร์ทอัพใช้ ICO เป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มทุน ข้อได้เปรียบหลักของกระบวนการ ICO คือช่วยลดการมีตัวกลางในกระบวนการระดมทุนและสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างบริษัทและนักลงทุน นอกจากนี้ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายยังสอดคล้องกัน บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในได้เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโดยแพลตฟอร์มการระดมทุนหลัก ในรูปแบบพื้นฐาน ICO อนุญาตให้สตาร์ทอัพสร้างและขายสกุลเงินดิจิทัลของตนเองเพื่อแลกกับเงินดิจิทัลยักษ์ใหญ์เช่น BTC หรือ ETH

ICO คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง ICO กับ IPO 

ICO ทำงานอย่างไร

ICO คือการใช้ประโยชน์จากระบบการกระจายอำนาจของเทคโนโลยีบล็อกเชนในกิจกรรมการระดมทุนที่จะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขั้นตอนใน ICO มีดังต่อไปนี้:

 • การระบุเป้าหมายการลงทุน

ICO ทุกครั้งเริ่มต้นด้วยความตั้งใจของบริษัทในการเพิ่มทุน บริษัทระบุเป้าหมายสำหรับแคมเปญระดมทุน บริษัทสตาร์ทอัพ cryptocurrency ต้องการระดมเงินผ่าน ICO บริษัทจะวางแผนไว้ใน “สมุดปกขาวหรือภาษาอังกฤษคือ white paper” เพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่นักลงทุน ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายละเอียดเช่น ประกาศวันที่ กฎการซื้อ และกระบวนการซื้อล่วงหน้า ข้อมูลว่าโครงการเกี่ยวกับอะไร วัตถุประสงค์คืออะไร และโครงการจะบรรลุผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมอะไรบ้าง จำนวนเงินที่จำเป็นในการดำเนินกิจการ จำนวนโทเค็นที่ผู้ออกจะเก็บไว้ใช้เอง ยอมรับสกุลเงินประเภทใด ระยะเวลาที่แคมเปญ ICO จะทำงาน และใครคือทีมที่อยู่เบื้องหลังสมุดปกขาว

 • การสร้างโทเค็นดิจิทัล

ขั้นตอนต่อไปในการเสนอขายโทเค็นเริ่มต้นคือการสร้างโทเค็น โดยพื้นฐานแล้วโทเค็นเป็นตัวแทนของสินทรัพย์หรือ Utility Token ในบล็อกเชน โทเค็นนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้และสามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่ควรสับสนกับสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากโทเค็นเป็นเพียงการดัดแปลงของสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ โทเค็นโดยทั่วไปไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท ซึ่งแตกต่างจากหุ้น โทเค็นส่วนใหญ่มอบส่วนได้ส่วนเสียให้กับเจ้าของในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทสร้างขึ้น

โทเค็นถูกสร้างขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ระบุ กระบวนการสร้างโทเค็นนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากบริษัทไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดตั้งแต่ต้นเหมือนกับการสร้างสกุลเงินดิจิทัลใหม่ แทน แพลตฟอร์ม blockchain ที่มีอยู่ซึ่งรัน cryptocurrencies ที่มีอยู่เช่น Ethereum อนุญาตให้สร้างโทเค็นด้วยการแก้ไขรหัสเล็กน้อย

 • แคมเปญส่งเสริมการขาย

ในขณะเดียวกัน บริษัทมักจะจัดแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแคมเปญจะดำเนินการทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงนักลงทุนได้กว้างที่สุด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Facebook และ Google ห้ามการโฆษณา ICO เพราะอาจเป็นการหลอกลวงได้

 • การเสนอขายครั้งแรก

หลังจากสร้างโทเค็นแล้ว จะถูกเสนอขายให้กับนักลงทุน การเสนอขายอาจมีโครงสร้างเป็นหลายรอบ เงินที่ได้รับจาก ICO คือเงินทุนเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ในขณะที่นักลงทุนสามารถคาดหวังที่จะใช้โทเค็นที่ได้มาเพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์/บริการนี้ หรือรอให้มูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปกระบวนการซื้อจะดำเนินการโดยการส่งเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิตอลของโครงการ ICO ส่วนใหญ่ต้องการให้นักลงทุนชำระเงินเพื่อแลกกับโทเค็นดิจิทัลโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเจ้าดัง ๆ โดย Bitcoin และ Ethereum เป็นสองตัวเลือกทั่วไป นอกจากนี้ยังมี ICO ที่รับเงิน fiat และนักลงทุนระบุที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเองเพื่อรับโทเค็น crypto ที่ซื้อ

ICO คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง ICO กับ IPO 

ข้อดีและข้อเสียของ ICO

ข้อดีของ ICO

 1. ทุกคนสามารถเปิดตัว ICO ได้ เนื่องจากมีอุปสรรคในการดำเนินงานน้อยมาก โทเค็น cryptocurrency ใหม่ ๆ ต่างพากันเปิดตัวผ่านกระบวนการนี้ เพราะเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เริ่มต้นในการระดมทุน
 2. ICO มีศักยภาพในการให้ผลกำไรที่สูง เนื่องจากหากคุณซื้อเร็ว คุณจะได้ราคาต่ำกว่า และ ICO บางตัวเสนอโทเค็นในราคาพิเศษ หากโทเค็นนั้นมีราคาสูงขึ้น คุณจะได้กำไรอย่างง่ายได้
 3. ICO สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ไม่เหมือนกับ IPO บางตัวที่ไม่มีข้อจำกัดว่าใครสามารถลงทุนได้

ข้อเสียของ ICO

 1. เนื่องจากโครงการ cryptocurrency มีความผันผวน จึงมีความเสี่ยงอย่างมากที่โทเค็นจะสูญเสียมูลค่าหรือเกิดความล้มเหลวของโครงการ ICO
 2. ICO คือกระบวนการที่ยังขาดระเบียบควบคุม ส่งผลให้เกิดการหลอกลวงมากขึ้น บางโครงการก็มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ทำให้นักลงทุนไม่สามารถทำผลกำไรได้
 3. นักลงทุนต้องเรียนรู้เรื่องกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อลงทุนใน ICO สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับวงการ crypto การลงทุนในเหรียญ cryptocurrency หรือเหรียญที่ซื้อขายในที่สาธารณะมักจะง่ายกว่า
ICO คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง ICO กับ IPO 

ความเเตกต่างของ IPO กับ ICO

การเสนอขายเหรียญครั้งแรก (ICO) และการเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (IPO) มีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านแนวคิดและการดำเนินการ ในขณะที่เป้าหมายคือการระดมทุนสำหรับบริษัทต่างๆ

 • การเสนอขายหุ้นมีไว้สำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและไม่จดทะเบียน (เอกชน) ในขณะที่ ICO มีไว้สำหรับการเริ่มต้นเทคโนโลยีบล็อกเชน
 • การเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดของรัฐบาล ธนาคาร และหน่วยงานอื่นๆ ICO ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมและไม่มีโปรโตคอลทางกฎหมาย
 • การลงทุนใน IPO มักจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ในขณะที่ ICO สามารถใช้ได้แม้ด้วยเงินไม่กี่ดอลลาร์
 • ICOs เกือบจะไร้พรมแดน โดยต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น การเสนอขายหุ้นถูกจำกัดขอบเขตระหว่างประเทษเว้นแต่คุณจะลงทุนผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ เช่น CM Trade
 • การเสนอขายหุ้นทำให้คุณสามารถซื้อความเป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัทผ่านหุ้นและหลักทรัพย์ ในขณะที่การซื้อโทเค็นใน ICO ไม่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

แม้ว่า ICO จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าในแง่ของผลตอบแทนและการเข้าถึงได้ง่ายดาย แต่ว่า ICO คือกิจกรรมมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน มีเพียง 20% ของ ICO ที่ประสบความสำเร็จ ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง นักลงทุนจึงต้องมีความรอบคอบเสมอและตัดสินใจให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจ

ICO คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง ICO กับ IPO 

นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงการหลอกลวงโดยอาศัย ICO ได้อย่างไร

นักลงทุนควรระวังเนื่องจากมีโครงการ ICO เพียงไม่กี่โครงการที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน มีอีกหลาย ICO ที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือทำงานได้ไม่ดีพอ ไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะไม่สูญเสียการหลอกลวงเมื่อลงทุนใน ICO เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ICO คุณควรตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้พัฒนาโครงการสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้ว ICO ที่ประสบความสำเร็จจะมีเอกสารไวท์เปเปอร์ที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่ายพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและรัดกุม
 • มองหาความโปร่งใส นักลงทุนควรคาดหวังความโปร่งใส 100% จากบริษัทที่เปิดตัว ICO บริษัทที่ดีจะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วน ทั้งรายละเอียดและไทม์ไลน์อื่นๆ
 • ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายของ ICO เนื่องจากโดยทั่วไปหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐไม่ได้ดูแล นักลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ICO นั้นถูกต้องตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงิน ICO ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน escrow เพราะกระเป๋าเงินประเภทนี้ต้องใช้คีย์การเข้าถึงหลายตัว ซึ่งช่วยป้องกันการหลอกลวง

สรุป

การสร้าง blockchain และ cryptocurrency มีค่าใช้จ่ายสูง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมาย โปรแกรมเมอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ICO คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาบล็อคเชนหรือเหรียญ เว็บไซต์ และกระดานเทรดจำนวนมากแสดงรายการเหรียญใหม่ ตัวอย่างเช่น CM Trade คุณสามารถค้นหาเหรียญใหม่ที่ประกาศบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Twitter และศึกษาก่อนเริ่มลงทุน เราขอให้คุณประสบความเร็จกับโครงการ ICO ที่ดี

 • แท็กบทความ
 • ICO
Suksai Saengchan
Suksai Saengchan
ภูมิหลังของ Suksai Saengchan เป็นมืออาชีพด้านการเงิน มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการเงิน 15 ปี และประสบการณ์ด้านการเขียน 8 ปี
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความเพิ่มเติม
- Advertisment -